СТРУКТУРА СЛУЖБ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕГІОНУ АА КИЇВ

Структура Служб Конференції регіону АА Київ була створена з метою організації та упорядкування діяльності груп АА у Служінні, для підтримки таких видів обслуговування АА, які не можуть здійснюватися окремими групами. Це налагодження надійних стабільних відносин з громадськістю, суспільними інститутами та державними установами, створення і підтримка нових груп АА, передача їм рекомендацій, заснованих на досвіді раніше створених та успішних груп АА, створення та видання щоквартального вісника АА, забезпечення літературою та інформаційними матеріалами груп АА, створення та підтримка сайту АА. Структура обслуговування в регіоні відіграє вирішальну роль для майбутнього АА. Якщо ця життєво важлива діяльність застопориться, або припиниться, наша внутрішня єдність і донесення ідей АА до незліченної кількості алкоголіків зазнають значного, або навіть непоправного збитку. Ми повинні про це пам’ятати і підтримувати нашу Єдність своїми діями, які ми називаємо Служіння. Наша діяльність в комітетах і службах спрямована лише на більш ефективне донесення нашого послання до тих алкоголіків, які все ще страждають.

Фінансовий Комітет – займається всією сукупністю фінансових справ в регіоні, що випливають з VII Традиції АА, і дає висновки щодо фінансової діяльності Ради Регіону. Стабільна робота фінансового комітету є запорукою виконання програми дій служб регіону та підґрунтям практичної діяльності всієї регіональної структури обслуговування.

Літературний Комітет – займається видавництвом регіональних бюлетенів, актуального списку груп, підготовкою листів-звернень до професіоналів, до органів влади, до ЗМІ, підготовкою роздаткових матеріалів для забезпечення заходів АА та наповнення інформаційних стендів, переводом літератури АА. Пропонується, щоб представники комітету входили до складу редакції вісника «Соняшник». Комітетом підготовлений флаєр для новачка – Як утриматися від першої рюмки.

Організаційний комітет – займається всією сукупністю організаційних справ регіону, готує проект порядку денного засідання Конференції АА регіону, працюючи спільно з Радою Обслуговування. Організаційний комітет рекомендує до порядку денного засідання кожного комітету Конференції, питання, що мають істотний вплив на справи Товариства АА, серед зібраних раніше від груп АА – з урахуванням думки з цих питань голів інших комітетів, голови Ради Регіону. Організаційний Комітет співпрацює з Радою Регіону та іншими комітетами в підготовці Київського Ювілейного Форуму АА (в тому числі, в затвердженні девізу, логотипу та програми Форуму) та інших зборів, семінарів і зустрічей (в тому числі – затвердження місця і теми зустрічі). Організаційний комітет щороку готовить програму дій Служб Конференції АА Київ, яка затверджується на Конференції та виконується протягом поточного року, до неї входить цикл робочих Семінарів: «Програма Одужання – 12 Кроків АА»; «Програма Єдності – 12 Традицій АА», «Програма Служіння – 12 Концепцій АА»; Група АА, де все починається»; Семінар по донесенню послання АА. Крім того, комітетом регулярно організовуються та проводяться святкові Форуми, присвячені черговим річницям створення АА м. Києва. Представники комітету регулярно надавали допомогу в організації та проведенні семінарів у містах: Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Чернігів.

Інформаційний Комітет – займається всією сукупністю справ, пов’язаних з інформуванням громадськості, ЗМІ, співпрацею з організаціями поза АА, для єдиної і головної мети Товариства АА, яка витікає з V Традиції АА. Члени комітету збирають матеріали для публікації у віснику «Соняшник». За участі членів комітету неодноразово організовувалися та проводилися інформаційні зустрічі з професіоналами в містах: Київ, Чернігів, Бородянка, Боярка, Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Херсон, Кременчук, Полтава та інформаційні зустрічі в м. Біла Церква з працівниками Служби пробації Мінюсту України.

Служба інформаційного вісника «Соняшник» забезпечує збір і підготовку матеріалів для публікації їх в літературно-інформаційному віснику та регулярного його виходу на електронних і паперових носіях.

Служба бібліотеки регіону забезпечує потребу груп регіону і окремих членів АА в літературі АА, інформаційних та роздаткових матеріалах.

Служба сайту. В структурі обслуговування ця служба відіграє чи не найголовнішу роль в питаннях оперативного інформування членів АА, професіоналів-симпатиків та громадськості загалом про стан справ у спільноті АА регіону і країни. Служба має широкі можливості для ефективного донесення послання АА до широких верств населення. Потребує пильної уваги з боку структури обслуговування.

Служба донесення послання у МПВ. Члени служби регулярно відвідують виправні колонії в м. Буча, м. Біла Церква Київської області, м. Житомир та жіночої колонії в м. Чернігів. Організований збір коштів для поїздок в окремих групах, частину коштів виділяє Рада Регіону. 21 лютого 2019 року в Києві відбувся міжнародний Семінар по донесенню послання АА в МПВ. Участь у Семінарі брали члени АА з різних міст України та Польщі, а також працівники пенітенціарних служб обох країн. Отримані найкращі відгуки про Семінар, як від анонімних алкоголіків так і від працівників пенітенціарних служб.

Служба координатора зв’язків з регіоном Катовіце. Продовжується програма спонсорської співпраці з регіоном АА Катовіце. Представники регіону Катовіце регулярно приймають участь у Семінарах, які проводяться в Києві. Вони діляться своїм досвідом у розбудові Національної Структури Обслуговування, у справі донесення нашого послання до суспільства, владних інститутів, чим надихають членів наших груп до служіння, до більш активної участі у V Традиції АА. Представники регіону АА Київ відвідують Катовіце на запрошення польських членів спільноти АА для участі в Семінарах і робочих Конференціях.

Рада Регіону АА Київ працює під час засідання Конференції Служб Регіону АА Київ, а також між такими засіданнями – здійснюючи контакти шляхом безпосередніх зустрічей, поштового зв’язку, електронної пошти, телефонного зв’язку. Рада Регіону АА Київ збирається на свої засідання щомісяця, а при потребі частіше. Рада Регіону АА Київ вибирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря Ради. Рада Регіону АА Київ, керуючись принципами, визначеними в Положенні про Конференцію, виробляє проекти рекомендацій, пропозицій і запитань, для Конференції Служб Регіону АА Київ, після їх попереднього обговорення у відповідних комітетах Конференції. Цей принцип повинен дати можливість вироблення спільної позиції щодо поданих питань. Тільки в разі повного збігу думки (або при невеликих розбіжностях) Ради Регіону АА Київ та відповідних комітетів Конференції, рекомендації та рішення направляються до порядку денного Конференції Служб Регіону АА Київ. Рада Регіону АА Київ щороку в термін не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання Конференції Служб Регіону АА Київ, приймає проект програми робіт на наступний рік. Проект програми робіт розглядаються і приймаються на засіданні Ради Регіону АА Київ після її опрацювання відповідними комітетами Конференції. Конференція Служб Регіону АА Київ на своєму засіданні затверджує програму дій. Рада Регіону АА Київ співпрацює з Організаційним Комітетом в підготовці програми засідання Конференції, в тому числі в зборі питань від членів груп АА і рекомендації до розгляду тих з них, які мають або можуть мати серйозний вплив на справи Регіону, або окремо взятих груп АА. Такі питання будуть предметом розгляду на засіданні комітету під час найближчого засідання Конференції Служб Регіону АА Київ. Рада Регіону АА Київ співпрацює з комітетами і службами Конференції в підготовці та проведенні Київського Ювілейного Форуму АА (в тому числі в утвердженні девізу, логотипу, програми Форуму) та інших зборів і зустрічей, в тому числі затвердження місця і теми зустрічі. Члени Ради Регіону беруть участь в регіональних конференціях, регіональних форумах АА, у семінарах, у зустрічах з Друзями АА, інформаційних зборах АА, та інших заходах АА. Для вирішення будь-яких питань АА Рада Регіону постійно взаємодіє з комітетами та службами Конференції Регіону.

«Служіння змушує битися пульс АА».

Давайте ж зробимо так, щоб наші служби користувались повагою, давайте вважати, що вони такі ж важливі, як Дванадцять Кроків і Дванадцять Традицій АА. Давайте забудемо про свій страх перед надмірною організованістю, давайте пам’ятати, що Співдружності в цілому неможливо надати організаційну структуру, але що при цьому ми повинні організовувати і підтримувати свої спеціальні служби таким чином, щоб Співдружність могла функціонувати. Давайте забудемо про ті страхи, які охоплювали нас на початку існування АА – перед професіоналізмом, накопиченням багатств, системою управління. Ми вже на власному досвіді, тепер уже і підкріпленому Традиціями, впевнилися в тому, що подібне зло, навряд чи досягне нас. А головне, давайте поміняємо своє попереднє відношення до грошей. Завдяки своїй тверезості члени АА колективно заробляють величезні суми – їх прибуток складає півмільярда доларів на рік. Невже ми не зможемо мудро, з подякою та смиренністю вкласти крихітну частку цього величезного прибутку в ті життєво важливі служби, які заставляють пульс АА битися? Думаю, можемо і повинні. Адже на власному прикладі ми бачимо, як тверезість приносить гроші, а на прикладі служб АА – як невелика кількість грошей приносить незчисленні духовні дивіденди. Давайте знову про це подумаємо. Завдяки нашим Дванадцяти Крокам ми одужуємо, завдяки Дванадцяти Традиціям отримуємо єдність, а через Третій Завіт – Служіння – пронесемо ідеї АА через всі коридори майбутнього. І в цьому я відчуваю щасливу впевненість.

«Мова серця», ст. 210, 211