ТЕМА для ОБГОВОРЕННЯ: РОЗДУМИ…

В травні цього року протягом трьох днів проходило зібрання ХХІ-ої Конференції з обслуговування АА України. Хочу поділитися своїми враженням від цього зібрання. Майже три місяці не міг прийняти рішення цієї Конференції. Прийняття приходить дуже важко. Пригадую, як проходила попередня ХХ-та Конференція і що вразило мене тоді та непокоїть зараз. Це в першу чергу – заздалегідь спланована та нахабно втілена маніпуляція груповою свідомістю Конференції. Знову, як і торік, за поганою традицією, УРО АА внесла зміни до програми Конференції, за яку відповідає і яку розробив організаційний комітет. В цей раз ці зміни були внесені з метою провести всі важливі рішення на Конференції УЦО АА за допомогою голосів делегатів, термін ротації яких завершився. Натомість, на зібранні ХХ-ої Конференції, делегатам Придніпровського Регіону АА не надавали право участі в голосуванні та не допускали до роботи Конференції два дні. Причина була озвучена в перший день – на цій Конференції не потрібні зайві голоси, право голосу надавалося тільки лояльним делегатам. Це було заявлено прилюдно – нахабно і безапеляційно заступником голови УРО АА. І саме для більшої кількості лояльних голосів на початку роботи Конференції було продавлене рішення про прийняття у делегати Конференції працівника офісу з наданням їй право голосу. Це рішення було прийнято без обговорення кандидатури. Ніхто з делегатів не мав можливості задати запитання до запропонованої кандидатури працівник офісу, наприклад – щодо терміну тверезості працівника офісу, професійних навиків. І як результат – через півроку голова правління УЦО АА самочинно, без відома та рішення Конференції, правління УЦО і УРО АА змінює працівника офісу на іншого. На ХХІ-ій Конференції аналогічно, без обговорення приймається рішення про прийняття нового працівника офісу в делегати Конференції з правом голосу. А чи відомо делегатам Конференції, членам УРО АА і членам правління УЦО АА в якому комітеті Конференції служить працівник офісу? Ситуація повторюється, чи не так? Чекаємо наступної заміни працівника офісу. А поки що, хочу звернути увагу і рядових членів АА, і членів УРО АА, які виконують функцію повірників і повинні оберігати наші Традиції та дух АА, на наступні рішення ХХІ Конференції з Обслуговування АА в Україні, які суперечать нашим традиціям та концепціям обслуговування АА, Положенню про Конференцію і духу АА. Нагадую членам УРО АА, які сприяли продавлюванню цих незаконних рішень, про їхню персональну відповідальність перед спільнотою АА України, перед Богом і перед законами України. Я впевнений, що кожен із вас понесе відповідальність за це уже найближчим часом.

Основні зауваження до рішень ХХІ-ої Конференції викладені у Петиції представника регіону АА Київ, що подана до УРО АА. Приведу основні зауваження, відповіді голови УРО АА та коментарії до відповідей.

1. На засіданні Конференції УЦО АА, яка проходила під час ХХІ Конференції, був переобраний головою правління УЦО АА член АА Мороз С.Ю., який на момент виборів не був делегатом Конференції, оскільки термін його служіння закінчився по ротації. Мороз С.Ю. був три роки членом правління і на травень 2019 року закінчив служіння по ротації.
Відповідь голови УРО АА: Згідно протоколу Конференції ГО УЦО АА від 11.05.2019р. до членів УЦО було прийнято Мороза С.Ю., на підставі поданої ним заяви.
Коментарій. З цим можна погодитися суто з юридичної точки зору, але це протирічить Принципам АА, зокрема Принципу ротації, Традиціям та Духу АА.

2. Головою правління УЦО АА вибрана людина, яка не входить до складу правління.
Відповідь голови УРО АА: На цьому ж засіданні Конференції Мороза С.Ю. було підтверджено головою правління УЦО АА.
Коментарій. Щодо підтвердження Мороза С.Ю. головою правління УЦО АА, треба зауважити, що Конференція припустилися помилки, оскільки на момент прийняття Мороза С.Ю. до ГО УЦО АА (після подання ним відповідної заяви), він не був членом правління ГО УЦО АА, а це означає, що він не міг бути підтвердженим, або обраним головою правління УЦО АА з юридичної точки зору. Ще раз наголошую, що тим самим були порушені Принципи АА. Усі члени Конференції повинні визнати, що на ХХІ Конференції, припустилися помилки. І мова зараз не йде про особистості. Вважаю, що всі члени Конференції мусять визнати цю помилку, щоб запобігти повторенню таких прецедентів у майбутньому. Пропоную спільними зусиллями знайти вихід з цієї ситуації згідно Принципів АА та Духу нашої спільноти.
Відповідь голови УРО АА: так само виконувала служіння (треба розуміти з порушенням терміну ротації) Олена С. попередній голова правління УЦО АА.
Коментарій. Ця інформація не відповідає дійсності, Олена С. не порушувала терміну ротації, відповідь УРО АА безвідповідальна і брехлива. А це відповідь голови УРО АА, який, за достовірність інформації, що надається від імені УРО АА, повинен нести відповідальність перед всім товариством.

3. Саме ця людина – Мороз С.Ю., яка в тому числі повинна була забезпечувати членів АА літературою, не хотіла продавати літературу АА представнику регіону Київ, члену УРО АА.
Відповідь голови УРО АА: … таким чином голова правління хотів звернути увагу груп на невиконання рішення УРО АА про перехід складу літератури в м. Київ на передоплату.
Коментарій. Як безпосередній учасник подій стверджую, що голова правління хотів позбавити групи регіону можливості отримувати в офісі літературу. До того ж, книги закупалися за передоплатою. Тому тут голова УРО АА просто намагається виправдати Мороза С.Ю.

4. За результатами перевірки Ревізійної комісії робота офісу визнана незадовільною, що автоматично ставить під сумнів подальше перебування у керівних органах організації бувших її представників (голови правління та працівника офісу).
Відповідь голови УРО АА: … результати перевірки Ревізійної комісії говорять про деякі недоліки в роботі офісу, нажаль, ревізію проводила тільки одна голова, а не всі її члени, тому висновки важко вважати об’єктивними, нажаль, результати перевірки Ревізійної комісії були надані Конференції з запізненням, що не дало змогу детально ознайомитися з ними, ще, нажаль, ці недоліки в роботі офісу повторюються з року в рік, але питання про відставку голови правління на цих підставах ніколи не ставилося…
Коментарій. УРО АА знає і визнає деякі недоліки в роботі офісу, але, на жаль, ставить під сумнів об’єктивність висновків ревізії, які свідчать про те саме і хоча, на жаль, не мала змоги детально ознайомитися з ними. До речі ревізію проводила голова Ревізійної Комісії – людина наділена для цього повноваженнями Конференцією АА. Зазначу, що після проведення перевірки Ревізійної Комісії пройшло більше трьох місяців, а реакції УРО АА на її висновки, на жаль, досі немає. Якщо недоліки в роботі офісу повторюються з року в рік, про що знає УРО АА, то тим більше треба на них реагувати.

5. Без відома УРО АА головою УЦО АА самочинно була проведена заміна працівника офісу.
Відповідь голови УРО АА. Про заміну працівника офісу голова правління УЦО повідомив голову УРО по телефону.
Коментарій. Знову йде намагання виправдати самоуправство голови правління.

6. Представником Полтавського регіону на Конференції був затверджений член АА, який не мав 3-х річного терміну тверезості.
Відповідь голови УРО АА. УРО АА не сприймає рекомендований Положенням про Конференцію по Обслуговуванню АА в Україні термін тверезості, який слід дотримуватися при затвердженні кандидатів на служіння.
Коментарій. Вважаю це недопустимим. Це протирічить Положенню про Конференцію, в якому цей термін передбачено і затверджено одностайно на Засіданні Конференції, що передбачає обов’язкове його виконання для всіх служб АА нині та в майбутньому.

7. Виконавчим редактором журналу Джерело був затверджений член АА регіону Київ, кандидатура якого не розглядалася на регіональній Конференції та не рекомендована її комітетами. Як з’ясувалося це не обходить Конференцію.
Без коментаріїв.
Час минає швидко, і нас чекає ще багато неймовірного. Оскільки на черговому квартальному
засіданні УРО АА було вирішено до наступної Конференції підготувати зміни до Положення про Конференцію та Положення про Національну Службу. Головами робочих груп обрані люди, які є головними творцями маніпуляцій на двох останніх Конференціях. То кого запустили в огород?