СТРУКТУРА СЛУЖБ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕГІОНУ АА КИЇВ

Головна діяльність по донесенню нашого послання до тих алкоголіків, які все ще страждають зосереджена в комітетах і службах Конференції, які виконують цю функцію щоденно від Конференції до Конференції. Від злагодженої роботи комітетів, служб і Ради Регіону залежить ефективність нашої діяльності. Ми повинні про це пам’ятати і підтримувати нашу Єдність своїми діями, які ми називаємо Служіння. Служіння – це привілей, який потрібно нести з честю і відповідальністю за свої дії. Відповідно, кожен кандидат на служіння, навіть на рівні групи, повинен розуміти, що добровільне служіння несе за собою зобов’язання та відповідальність, чого не вимагається від будь-якого члена групи. Кандидатами до служб у Регіоні можуть бути тільки особи, рекомендовані на Групі та Раді Регіону. Кожен з рекомендуючих може оголосити тільки одного кандидата до окремої служби. Крім того, для кандидатів на служіння існують рекомендації, які повинні сприйматися кандидатами і тими, хто їх рекомендує, як вимоги, оскільки вони були прийняті груповою свідомістю Конференції. Номінації довірених осіб до Ради Регіону затверджує Конференція Служб Регіону АА «Київ». Присутність кандидатів на Конференції є обов’язковою.
Традиційно, рішення Конференції АА, які набирають не менше двох третин голосів голосуючих делегатів Конференції, повинні розглядатися як обов’язкові для комітетів і служб Конференції та Ради Регіону АА «Київ». При простій більшості голосів вони матимуть силу лише рекомендацій. Такі правила і викладені вони в Положенні про Конференцію Служб Регіону АА Київ. Положення про Конференцію Служб Регіону АА «Київ» є набором загальноприйнятих принципів та описом взаємовідносин в Структурі обслуговування АА Київського Регіону.