Положення про Службу

Положення про Службу “Сайту”
Конференції регіону АА “Київ”

 

Затверджено 14.04.2019 року,
на VIII Конференції регіону АА “Київ”.

 1. Загальні положення
  1. Положення про Службу “Сайта”, є основним документом, який регламентує діяльність Служби, питання його компетенції, порядок формування складу і визнає місце цього органу в структурі Конференції регіону АА “Київ”.
  2. Служба “Сайта” є невід’ємною частиною Конференції регіону АА “Київ”, яка є обслуговуючим органом, та не виконує керуючих функцій.
  3. Свою діяльність Служба здійснює на підставі рішень Конференції та Ради регіону АА “Київ”, у тісній співпраці з робочими Комітетами і Службами Конференції регіону АА “Київ”.
  4. Служба “Сайта” звітує про виконану роботу перед Конференцією та Радою регіону АА “Київ”.
  5. У своїй діяльності Служба керується Дванадцятьма Традиціями АА, Дванадцятьма Принципами всесвітнього служіння АА, робочими документами: Положенням про Конференцію регіону АА “Київ”, та Керівництвом по Комітетам і Службам Конференції регіону АА “Київ”.
 2.  

 3. Основні завдання та напрямки діяльності Служби
  1. Основними завданнями Служби “Сайта” є, своєчасне технічне обслуговування та розвиток сайту Ради регіону АА “Київ”.
  2. Напрямки діяльності Служби:
   1. Слідкувати за своєчасною оплатою оренди хостінгу та доменного імені для функціонування сайту.
   2. Займатися технічним обслуговуванням, для досягнення безперебійної роботи сайту.
   3. Проводити роботи по SEO – просуванням сайту в пошукових системах.
   4. Займатися оптимізацією сайту, для залучення цільової аудиторії.
   5. Створювати нові технічні сервіси, розділи, сторінки та записи, для потреб Спільноти АА в регіоні «Київ».
   6. Слідкувати за розміщенням контенту на сайті, в дусі рекомендацій та Традицій АА.
  3. Oбслуговування розділів:
   1. Групи АА, та календаря зібрання груп по дням тижня.
   2. Події в АА.
   3. Служіння
 4.  

 5. Формування та склад Служби
  1. Рішення про створення (відтворення) або припинення діяльності Служби, приймає виключно Конференція регіону АА “Київ”.
  2. До складу Служби входять по одному представнику від кожного робочого Комітету Конференції регіону АА “Київ”:
   1. Представник Літературного Комітету – відповідає за контент сайту.
   2. Представник Організаційного Комітету – відповідає за актуальний список груп в регіоні АА «Київ».
   3. Представник Інформаційного Комітету – відповідає за розділ «Події в АА».
   4. Представник Фінансового Комітету – відповідає за своєчасну сплату оренди хостінгу, доменного імені та можливих витрат на обслуговування сайту.
  3. При делегуванні членів АА, на служіння до Служби, повинна враховуватись:
   1. базові знання HTML та вміння працювати в програмі Word;
   2. досвід служіння в структурах АА;
   3. безперервний стаж тверезості, рекомендавано 2-а роки.
  4. Кандидатура на служіння координатором Служби, пропонується на термін три роки, та повинна затверджуватись на Конференції регіону АА “Київ”.
  5. Координатор Служби займається координацією роботи членів Служби, представляє Службу на Конференції та Раді регіону АА “Київ”, здійснює зв’язок з іншими робочими Комітетами та Службами. Призначає та проводить робочі зустрічі Служби.
  6. Функції координатора Служби, його заступника та секретаря, можуть виконувати будь-які члени Служби.
  7. До роботи за напрямками діяльності Служби можуть залучатися сторонні фахівці, в якості волонтерів чи платних працівників, які володіють необхідною професійною кваліфікацією.
 6.  

 7. Взаємодія Служби з членами Конференції регіону АА “Київ”
  1. Члени Конференції регіону АА “Київ”, а також будь-які структури з обслуговування Товариства в регіоні АА “Київ” можуть звертатися до координатора Служби, або будь-якого члена Служби з пропозицією розглянути питання, що відноситься до компетенції Служби. Таке питання може бути розглянуто на найближчий, або на спеціально скликаній робочій зустрічі Служби.
 8.  

 9. Заключні положення
  1. Положення затверджується рішенням Конференції або Радою регіону АА “Київ”.
  2. Будь-які зміни і доповнення до цього Положення проходять стадію обговорення на робочих зустрічах Організаційного та Літературного Комітетів, з наступним затвердженням на Конференції або Радою регіону АА “Київ”.
  3. Вся інформація про діяльність та рішення Служби повинна зберігатися в архіві Ради регіону АА “Київ”.