ПЕРЕДМОВА

“Анонімні Алкоголіки” — всесвітня організація, яка налічує більше, ніж 100 000 членів А.А у 1973 року, алкоголіків: чоловіків і жінок, які об’єдналися, щоб разом вирішувати свої спільні проблеми та допомогти товаришам по нещастю позбутися цієї одвічної та важкої хвороби – алкоголізму.

У цій книжці розглядаються “Дванадцять Кроків” і “Дванадцять Традицій” Анонімних Алкоголіків. Тут чітко представлені принципи, за допомогою яких члени А.А. одужують і на основі яких функціонує їхнє товариство.

Дванадцять Кроків А.А. являють собою ряд принципів, духовних за своєю суттю. Поклавши їх в основу свого способу життя, ми можемо зупинити потяг до пиття і зробити страждальця щасливою і корисною людиною.

Дванадцять Традицій А.А. стосуються діяльності самого товариства. Вони накреслюють засоби підтримання єдності в А.А. і стосунків з навколишнім світом, спосіб існування і зростання товариства.

Незважаючи на те, що наступні нариси написані головним чином для членів А.А., багато друзів А.А. вважають, що вони можуть викликати зацікавленість і знайти застосування також і поза А.А.

Багато людей, які не є алкоголіками, кажуть, що в результаті застосування Дванадцяти Кроків А.А. вони змогли перебороти й інші труднощі в житті. Вони вважають, що для проблемних пияків Дванадцять Кроків можуть означати більше, ніж тверезість. Вони вбачають у них шлях до щасливого та змістовного життя для багатьох людей, а не лише для алкоголіків.

Відчувається значний інтерес і до Дванадцяти Традицій А.А. Дослідники людських відносин цікавляться, як і чому А.А. функціонує як організація. “Чому, — запитують вони, — ніхто з членів А.А. не може мати особистої влади над іншими, і там немає нічого подібного до центрального управління? Як може набір традиційних принципів, які зовсім не мають юридичної сили, підтримувати єдність і ефективність Анонімних Алкоголіків?” Друга частина цієї книги, хоч і призначена для членів А.А., дозволить всім, хто цікавиться, вперше по-справжньому подивитися на внутрішнє життя А.А.

Товариство “Анонімні Алкоголіки” виникло в 1935 році в Акроні, Огайо, в результаті зустрічі відомого хірурга з маклером з Нью-Йорка. Обидва сильно страждали від алкоголізму, й доля змусила їх стати засновниками товариства А.А.

Основні принципи А.А. в своєму теперішньому вигляді були запозичені переважно з області релігії та медицини, хоча деякі ідеї, від яких залежав остаточний успіх, були наслідком спостережень за діяльністю і потребами самого товариства.

Після трьох років спроб і помилок у справі вибору найефективніших принципів діяльності організації та багатьох невдач у поверненні алкоголіків до нормального життя виникли три успішні групи — перша в Акроні, друга в Нью-Йорку і третя у Клівленді. На той час з усіх трьох груп важко було набрати чотири десятки тих, хто видужав.

І все ж нова організація постановила викласти свій досвід у книзі, яка була видана в квітні 1939 р. На той час видужало вже близько ста чоловік. Книжка називалася “Анонімні Алкоголіки”, і від неї дістало назву товариство. В ній алкоголізм описувався з точки зору алкоголіка, духовні засади товариства були вперше викладені в Дванадцяти Кроках, і було чітко роз’яснене застосування цих кроків до проблем алкоголіків. Решта книги була присвячена тридцяти оповіданням або історіям хвороби, в яких алкоголіки описували своє пиття та видужання. У цьому проявлялося ототожнення з алкоголіком-читачем і переконання, що фактично неможливе раніше стає можливим тепер. Книжка “Анонімні Алкоголіки” стала на той час і залишається дотепер основним керівництвом до діяльності товариства. Дане видання розширює та поглиблює розуміння раніше викладених Дванадцяти Кроків.

З публікацією книги “Анонімні Алкоголіки” в 1939 році закінчився початковий період, і почалася дивовижна ланцюгова реакція в міру того, як алкоголіки, що видужали, передавали свій досвід іншим. У наступні роки алкоголіки хлинули до А.А. десятками тисяч внаслідок чудової та тривалої реклами, поданої безкоштовно журналами й газетами всього світу. Священики й лікарі дружно примкнули до нового руху, надаючи йому безмежну підтримку та схвалення.

Таке швидке зростання викликало значні труднощі. Було доведено, що алкоголіки можуть одужувати. Але не було ніякої впевненості, що така велика кількість все ще не зовсім здорових людей могла жити та працювати разом у злагоді та з добрими наслідками.

Повсюди виникали складні питання членства, грошей, особистих і громадських стосунків, керівництва групами, клубами та десятки інших проблем. З цього нелегкого досвіду сформувалися Дванадцять Традицій А.А. і були вперше опубліковані в 1946 р., а пізніше підтверджені на першій Міжнародній Конференції А.А., проведеній у Клівленді в 1950 році. У даній книзі детально описаний досвід, який з часом породив Дванадцять Традицій і надав А.А. її теперішньої форми, змісту та єдності.

Зараз А.А. — зріле товариство, яке станом на 1988 рік, поширене в 114 країнах. На думку його друзів, це лише початок його унікальної та благотворної діяльності.

Сподіваємося, що ця книга дасть змогу всім читачам близько познайомитися з принципами й силами, які зробили спільноту А.А. такою, якою вона є зараз.