Група АА

Єдина мета АА:
П’ята традиція: У кожної групи є лише одна головна мета – нести своє послання до алкоголіка, який все ще страждає. «Існують ті, хто передрікає, що АА може стати новим провідником духовного пробудження у всьому світі. Коли так говорять наші друзі, вони це роблять великодушно і щиро. Але ми в АА мусимо задуматися, що така честь і таке пророцтво можуть бути міцним напоєм випробовування для більшості з нас, тобто, якщо ми дійсно дійшли до віри, що це є справжньою метою АА, і якщо ми розпочали поводитися відповідно. Тому наше Товариство буде розсудливо залишатися вірним своїй єдиній меті: доносити своє послання до алкоголіка, який все ще страждає. Будемо протистояти гордовитому припущенню про те, якщо Бог дозволяє добре справлятися з чимось одним, ми призначені бути руслом рятівної благодаті для будь кого».

Білл В., співзасновник АА, 1955 рік

 

Що таке група АА?

Як чітко заявляє розгорнута форма Третьої Традиції: «До членства в АА ми повинні включати всіх, хто страждає від алкоголізму. Таким чином, ми не можемо відмовити нікому, хто бажає одужати. Членство в АА не пов’язано з грошима або з умінням пристосовуватись. Будь-які два або три алкоголіки, що зібралися разом, щоб бути тверезими, можуть називати себе групою АА за умови, що як група вони не належать до іншої організації».

Подальше уточнення визначення групи АА можна знайти у Дванадцяти концепціях для всесвітньої служби, Концепція дванадцята, шосте застереження:
• не призначається жодних стягнень за непогодження з принципами АА;
• не стягуються будь яка плата або внески – лише добровільні пожертви;
• з АА не виключається жоден член – членство завжди є індивідуальним вибором;
• кожна група АА веде свої внутрішні справи, як вона бажає – вона цілковито утримується від дій, які можуть зашкодити АА в цілому;
і останнє,
• будь-яка група алкоголіків, що зібралися разом задля тверезості може називати себе групою АА, за умови, що вона не має іншої мети або не належить до іншої організації.

Деякі групи АА збираються, як спеціалізовані групи АА – для чоловіків, жінок, молоді, лікарів, гомосексуалістів та інших. Якщо всі члени є алкоголіками, і, якщо вони відкривають двері всім алкоголікам, які шукають допомогу, незалежно від професії, статі або інших розподілів, і відповідають всім іншим аспектам, що визначають групу АА – вони можуть називати себе групою АА.

Як Вам стати членом групи АА?

«Єдиною вимогою для того, щоб стати членом АА, є бажання кинути пити.» (Третя Традиція).

Таким чином, членство у групі не вимагає формальної заяви. Ми стаємо членами АА, як тільки ми говоримо, що ними стали; так само, ми стаємо членами групи, якщо сказали, що ними стали.

Різниця між відкритими і закритими зборами АА

Мета зборів всіх груп АА, як це стверджується у Преамбулі – щоб члени АА «ділилися один з одним своїм досвідом, силою і надією з метою вирішити їхню спільну проблему та допомогти іншим одужати від алкоголізму». З огляду на це, збори групи АА бувають, як відкриті, так і закриті.

Закриті збори – тільки для членів АА або для тих, хто має проблему з питтям і «бажає кинути пити».

Відкриті збори доступні для будь-кого, хто цікавиться програмою одужання від алкоголізму Анонімних Алкоголіків. Не-алкоголіки можуть відвідувати відкриті збори, як спостерігачі.

На обох типах зборів ведучий може просити, щоб учасники обмежувалися у висловлюваннях тільки тим, що стосується одужання від алкоголізму. Незалежно від того, чи є збори групи АА відкритими, чи закритими, вони проводяться членами АА, які і визначають формат своїх зборів.

Які види зборів проводять групи АА?

«Кожна група має бути цілком автономною – говорить четверта традиція, – за винятком справ, що впливають на інші групи або АА у цілому». Тобто, ясна річ, що кожні збори, що проводяться тисячами груп, мають свою неповторність.

Найбільш поширені такі види зборів АА:

1. Дискусія. Незалежно від того, чи є збори відкритими, чи закритими, член АА, який служить як «ведучий», або «секретар», відкриває збори, використовуючи прийнятий у групі порядок і обирає тему для обговорення.

Підґрунтям для тем багатьох зборів є література АА, наприклад, «Анонімні Алкоголіки» (Велика Книга), «Дванадцять Кроків і Дванадцять Традицій», «Як це бачить Білл», «Жити тверезо», «Щоденні роздуми» і з журналу «Джерело». Можуть бути запропоновані такі окремі теми: • життєва позиція • недоліки характеру • страх • свобода через тверезість • вдячність • Вища Сила • щирість • покірність • відшкодування • образи • спонсорство • капітуляція • засоби одужання • терпимість • готовність

2. Спікерські збори. Один або більше наперед обраних членів «діляться» своїм досвідом, як це описано у Великій Книзі, розповідаючи, якими вони були, що з ними сталося і якими вони є тепер.

Загальні вказівки залежать від групової свідомості: у деяких групах надається перевага для виступу тим членам, що мають мінімальний період тривалої тверезості. Часто спікерські збори є «відкритими».

3. Збори для новачків. Зазвичай проводяться членом групи з невеликим періодом тверезості; часто вони є зібраннями за типом «запитання-відповідь», щоб допомогти новачкам. Після цього збори новачків також можуть тривати у формі обговорення або зосередитись на Першому, Другому або Третьому Кроках (керівництво з проведення зборів для новачків можна отримати в Офісі загального обслуговування (G.S.O.).

4. Кроки, Традиції або Велика Книга. Оскільки Дванадцять Кроків є основою особистого одужання в АА, багато груп присвячують одні або більше зборів на тиждень для вивчення кожного Кроку почергово, деякі обговорюють два або три кроки одночасно. Такі самі формати можуть застосовуватися до зборів за Великою Книгою або за Дванадцятьма Традиціями. Багато груп практикують читання вголос відповідних матеріалів Великої Книги або «Дванадцять Кроків і Дванадцять Традицій» на початку зборів.

Окрім зборів, що були описані вище, групи також проводять такі види зборів: Робочі збори. Деякі групи протягом року призначають особливі зібрання, окремо від регулярних зборів для того, щоб обговорити звіти осіб, які служать групі, справи групи та одержати керування від групи. На таких зборах, зазвичай, обирають осіб, які служать групі. (Дивіться розділ про робочі збори, стор. 33). Інвентаризація групи. На таких зборах члени групи опрацьовують розуміння того, наскільки добре група виконує свою головну мету (дивіться розділ про інвентаризацію групи, стор. 32).

Служіння. Це загальні інформаційні збори про служіння; вони також можуть функціонувати як форум для звітів делегатів та інших повідомлень. «Джерело». Темами для обговорення на таких зборах можуть бути публікації видання «A.A. Grapevine» або «Джерело».

Пропоновані процедури зборів АА

Жоден вид або формат не є найкращими для зборів АА, але деякі працюють краще від інших. Зазвичай ведучий відкриває збори Преамбулою АА і декількома загальними зауваженнями. Деякі починаються з хвилини тиші і/або прочитання молитви про душевний спокій. На інших читають уривок з Великої Книги, частіше за все – Розділ 5 («Як воно діє») або Розділ 3 («Ще раз про алкоголізм»). На зборах багатьох груп вголос читаються розділ або частина розділу з «Дванадцять Кроків і Дванадцять Традицій». Читання різними членами групи АА або відвідувачами особливо допомагає новачкам відчути себе причетними до життя групи. Ведучий може наголошувати на важливості збереження анонімності членів АА поза межами місця зборів і надалі попередити присутніх «залишити конфіденційним все що було почуто у цьому місці, коли підете звідси». (Картки та плакати на цю тему, а також буклет «Розуміння анонімності» можна отримати у Офісі загального обслуговування). Багато зборів закриваються приєднанням членів до хвилини тиші, слідом за якою йде молитва, або проголошенням Декларації про відповідальність, або іншого тексту АА.

Домашня група АА

Традиційно, більшість членів АА протягом років виявили важливість того, щоб належати до однієї групи, яку вони називають «домашньою». Це група, у якій вони беруть обов’язки по служінню і намагаються підтримувати дружні стосунки. І хоча всі члени АА, зазвичай, бажані на всіх групах і почуваються «як вдома» на будь-яких з цих зборів, концепція «домашньої групи» й досі залишається найміцнішим зв’язком між членом АА і Товариством. З членством набувається право голосувати з питань, що можуть впливати на групу, і можуть також впливати на АА у цілому – процес, що створює наріжний камінь структури обслуговування АА. Так як і у всіх справах групової свідомості, кожний член АА має один голос, і це голосування, в ідеальному випадку, відбувається у домашній групі. З роками сама сутність сили АА залишилася у нашій домашній групі, яка для багатьох членів стає продовженням наших родин. Зазнавши ізоляції через наше пиття, ми знаходимо у своїй домашній групі міцну і тривалу систему опори, друзів, і, дуже часто, спонсора. Також через роботу групи ми засвоюємо з перших рук, як «ставити принципи перед особистостями» в інтересах передання послання АА. Говорячи про свою домашню групу, одна з членів АА, каже: «Частка мене самої проявляється на зборах моєї рідної групи: привітання новачків на вході і доступність для них – це не тільки для них, але і для мене самої. Мої друзі серед членів групи – люди, які знають мене, вислуховують мене і скеровують, коли я відхиляюся. Вони пропонують свій досвід, силу та любов АА, що допомагає мені нести все це далі до алкоголіка, який все ще страждає».

Самоутримання: Сьома Традиція

Членство в АА не вимагає плати або внесків, але ми маємо витрати, наприклад, оренда приміщення, частування, література, що схвалена конференцією АА, списки зборів, внески до служб, що надають місцева інтергрупа (центральний офіс) регіональний і Офіс загального обслуговування. Дотримуючись Сьомої Традиції група може «пустити кошик» для пожертв, і заохотити членів брати участь у цьому. Багато членів АА повідомляють, що їх коло друзів в АА стає ширшим, здебільшого, завдяки каві і розмовам перед початком та після закінчення зборів. Більшість груп покладаються на своїх членів у приготуванні кожних зборів, частуванні, прибиранні після зборів. Ви часто почуєте від Анонімних Алкоголіків, що вони вперше «неначе відчули себе членами групи», коли почали готувати каву, допомагати розставляти стільці або мити чайник. Деякі новачки знаходять, що така діяльність позбавляє їх сором’язливості, дозволяє легше зустрічатися та розмовляти з іншими учасниками зборів.