Дванадцять Концепцій

Дванадцять кроків АА – це принципи для особистого одужання.

Дванадцять Традицій АА написані співзасновником Біллом В. в 1962 р., – забезпечують єдність Товариства.

Дванадцять Концепцій для Всесвітньої Служби пропонують групу взаємопов’язаних принципів, які допомагають забезпечити відповідальність різних елементів структури служіння АА перед тими, кому вони служать а також реагування на їхні справи.

«Коротка форма» Концепцій, які подані внизу, були підготовлені Конференцією загального обслуговування 1971 р.

 1. Остаточна відповідальність і остаточна влада для всесвітніх служб АА завжди повинні належати колективній свідомості всього нашого Товариства.
 2. Конференція загального обслуговування АА майже у кожному практичному випадку стала діючим голосом і дієвою свідомістю усієї нашої Спільноти у її світових справах.
 3. Щоб забезпечити ефективне лідерство, нам слід наділити кожний елемент АА — Конференцію, Раду загального обслуговування та її корпорації обслуговування, персонал, комітети і директорів — традиційним «Правом Рішення».
 4. На всіх рівнях відповідальності ми повинні підтримувати традиційне «Право Участі», даючи можливість бути представленими при голосуванні у відповідній пропорції до відповідальності, яку має кожен виконувати.
 5. По всій нашій структурі традиційне «Право Апеляції» повинно переважати, щоб думка меншості була почута і особисті скарги були уважно розглянуті.
 6. Конференція визнає, що головна ініціатива і активна відповідальність у більшості справ всесвітнього обслуговування повинні здійснюватись довіреними членами Конференції, коли вони діють як Рада загального обслуговування.
 7. Хартія і Статут Ради загального обслуговування є правовими інструментами, які уповноважують довірених осіб керувати і вести справи всесвітньої служби. Хартія Конференції не є правовим документом; вона покладається на традиції і кошти АА для остаточної дієвості.
 8. Довірені особи є головними планувальниками і розпорядниками загальної політики і фінансування. Вони відповідають за обов’язковий нагляд над окремо зареєстрованими і постійно активними службами і здійснюють його через їх здатність обирати директорів усіх цих структур.
 9. Вміле лідерство обслуговування є необхідним на всіх рівнях для нашого майбутнього функціонування і безпеки. Головне лідерство у всесвітній службі, як це практикували засновники, повинні обов’язково взяти на себе довірені особи.
 10. Кожному обов’язку служіння слід надати відповідні повноваження служіння; обсяг такого повноваження повинен завжди бути добре визначеним.
 11. Довіреним особам слід завжди мати якнайкраще можливі комітети, директорів корпоративних служб, керівників, персонал і консультантів. Склад, кваліфікації, процедури призначення та права і обов’язки завжди будуть предметом серйозної турботи.
 12. Конференція повинна дотримуватися духу традиції АА, приділяючи увагу тому, щоб вона ніколи не стала місцем небезпечного багатства або влади; щоб достатні поточні фонди і резерви були завбачливим фінансовим принципом; щоб жодного з її членів не було поставлено на позицію з необмеженою владою над іншими; щоб вона приймала всі важливі рішення шляхом обговорення, голосування і, де це тільки можливо, зі значною одностайністю; щоб жодна її дія ніколи не була особисто каральною або такою, що провокує суспільні суперечки; що вона ніколи не здійснюватиме управлінські дії; і що подібно до Спільноти, якій вона служить, вона назавжди залишатиметься демократичною у думці і дії.